Kan ik als niet Moslim Halal geld lenen?

Eerst en vooral even toelichten wat Halal geld lenen precies is. Voor mensen met een Islamitisch geloof is geld lenen zonder rente de enige mogelijkheid om geld te lenen. Het is dus verboden door hun geloof om rente te betalen om geld te lenen. Dit lijkt een utopie, maar speciaal voor deze mensen is de Halal lening in het leven geroepen. Juig niet te snel, want geld lenen kost altijd geld. Alleen wordt dit niet aangerekend in de vorm van rente, maar worden andere kosten in rekening gebracht.

Hoe gaat een Halal lening in zijn werk?

Bij een Halal lening wordt er overeengekomen met de kredietverstrekker dat deze de woning koopt en in bruikleen stelt van diegene die het onroerend goed wil bewonen. Na een overeengekomen periode met de koper verkoopt de kredietverstrekker het huis met winst aan de nieuwe eigenaar. Bij deze vorm wordt het koopbedrag inclusief de winst voor de bank terugbetaald in termijnen aan de financiële instelling. Met andere woorden, lenen zonder geld, maar met doorberekening van de winst. Het is momenteel nog moeilijk om een dergelijke lening te vinden, maar deze vorm komt steeds meer en meer voor.

Halal lening of Halal hypotheek aangaan

Iedereen, of deze nu Moslim is of niet kan een Halal lening aangaan. Wel zul je moeten zoeken naar een kredietverstrekker die u een dergelijke lening aan kan bieden, want niet alle banken zullen hier een oplossing voor hebben. Maar dan is ook nog de vraag of het wel zo interessant is om dit te doen. Want de utopie van een renteloze lening vergaat snel als je ziet welke kosten de bank hiervoor wél in rekening brengt in plaats van rente. In veel gevallen zullen deze kosten hoger zijn dan een klassieke hypotheek aan te gaan voor de aankoop van een woning.

Ten slot een voorbeeld

We gaan even over naar een voorbeeld van een Halal lening. Stel dat u een Halal lening wilt voor de aankoop van een huis. Dan koopt de financiële instelling het huis voor u plus de daarbij horende administratieve kosten. De bank zal alles optellen plus de rente voor de periode van en zal op een totaalbedrag uitkomen. Daarbij zal een hogere rentevoet gebruikt worden dan bij een klassieke hypotheek waardoor de totale terug te betalen som veel hoger zal liggen. Zoals overeengekomen kunt u dan, reeds na jaren gebruik van de woning, de woning overkopen van de financiële instelling voor de overeengekomen prijs. Dus kostenloos is het zeker niet!

Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen!