Wat is Halal?

Waarom halal geld lenen?

Moslims streven er naar om de islamitische wetgeving zo punctueel mogelijk na te streven. Dit betekent dat er ook wat betreft het onderwerp geld lenen een aantal islamitische wetten zijn. Het nastreven van deze wetgeving resulteert in het volgen van de wil van Allah (swt). Halal geld lenen betekent dus dat je op een islamitisch verantwoorde manier geld leent en daarmee de wetten van Allah (swt) nastreeft. Moslims geloven erin dat het nastreven van alle islamitische wetten resulteert in een plekje in de Jannah (hemel) in het hiernamaals.

Hoe kan ik halal geld lenen?

Om het betalen of ontvangen van rente te vermijden bestaan er binnen de Islam een aantal alternatieven.

Murabaha dit houdt in dat de geldverschaffer een product koopt en deze vermeerdert met een opslag om zijn kosten te kunnen dekken. Hierna wordt het product doorverkocht. De geldverschaffer is hierbij eigenaar van het product totdat het bedrag volledig afbetaald is.

Mudaraba houdt in dat de geldverschaffer geld leent aan de consument met als voorwaarde dat de geldverschaffer een deel van de winst krijgt. De geldverschaffer leent bijvoorbeeld geld uit voor het openen van een kledingzaak. Er wordt afgesproken dat er bij de jaarlijkse winstberekening een deel van de winst gereserveerd wordt voor de geldverschaffer. Hierbij neemt deze een groot risico omdat een faillissement niet enkel verlies voor de eigenaar van de kledingzaak betekent maar ook voor de geldverschaffer.

Muqarada dit is onderdeel van mudaraba. Hierbij zorgt de geldverschaffer dat er aandelen in de omloop zijn waarbij er dus verschillende kopers van aandelen zijn. Ook in dit geval geldt dat al deze kopers een risico nemen. Zij hebben allemaal aandeel in alle winsten maar ook alle verliezen zullen geïncasseerd moeten worden door de kopers van de aandelen.

Musharaka hierbij gaan de geldverschaffer en de consument een overeenkomst aan waarbij ze bijvoorbeeld beide een deel van de kapitaal verschaffen. Bijvoorbeeld door allebei de helft van de kapitaal te betalen en dan beiden eigenaar te zijn van de onderneming of van het product.

Wat moet ik weten bij het lenen van geld

Voor moslims bestaan er een duidelijke wetgeving wat betreft het aangaan van een lening. Bij het aangaan van een lening moet ten alle tijden rekening gehouden worden met verbod geldt op riba (rente), het verbod op exploitatie van gharar (onzekerheid) en daarnaast het verbod op maysir (gokken). Met gharar wordt bedoeld dat het voor moslims verplicht is om bij het aangaan van een lening of hypotheek onzekerheden te vermijden. Er moet bijvoorbeeld duidelijkheid bestaan over de kwaliteit van het product maar ook over de prijs hiervan en over de datum dat het product in ontvangst genomen wordt. Maysir duidt op het verbod om onnodig risico te nemen of te speculeren.