Islamitisch bankieren

Halal bankieren in Nederland

Islamitisch bankieren is een fenomeen dat de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgt. Deze manier van bankieren vindt zijn oorsprong in de Islam, waar gesteld wordt dat moslims zich aan de regels van de islamitische wetgeving dienen te houden bij het afsluiten van een lening of hypotheek. In het huidige financiële klimaat is het in Nederland vanzelfsprekend dat er bij het aangaan van een lening een extra financiële bijdrage, in de vorm van rente, gevraagd wordt. Echter, voor moslims is dit niet zo vanzelfsprekend daar er binnen de islamitische wetgeving een verbod geldt op geld lenen in ruil voor rente. Moslims mogen geen rente ontvangen of betalen bij het aangaan van een lening of hypotheek. Geld verdienen mag alleen met koopwaar.

Alles over geld lenen zonder rente bij een islamitische bank

Als moslim wil je natuurlijk zo goed mogelijk leven naar de regels van de Koran. In de Koran staan echter ook geboden en verboden die soms lastig zijn na te leven, omdat de rest van de maatschappij er wat betreft gewoonten van af kan wijken. Zo is het in Nederland bijvoorbeeld gebruikelijk om rente te betalen, wanneer je geld leent, bijvoorbeeld om de aankoop van een woning te kunnen bekostigen. In de Koran staat echter dat deze vorm van vermogensvermeerdering, dus vermogensvermeerdering door het betaald krijgen van rente, ongeoorloofd is en dat je daar als lener ook niet aan mee mag werken. Om toch een noodzakelijke, grote aankopen te doen, kan een bank die doet aan islamitische bankieren uitkomst bieden. Zo’n islamitische bank handelt daarnaast ook in ander opzichten, dus niet alleen door het aanbieden van een halal lening, volgens de Koran.

Lenen zonder rente te betalen

Met islamitisch bankieren wil een bank er dus voor zorgen dat moslims bepaalde noodzakelijke aankopen, zoals een huis, wel kunnen doen, zonder dat ze daar op het moment rechtstreeks het geld voor op tafel kunnen leggen. Zo’n bank levert dus een bepaalde dienst en daar wil het uiteraard een vergoeding voor. Echter doen ze dat niet door rente te vragen. Wat ze wel doen, is het huis in eerste instantie voor jou kopen. Zij leggen dus het gevraagde bedrag op tafel. Vervolgens betaal jij, op het moment dat je dat kunt (maandelijks of in één keer), het eerdere bedrag plus een vooraf bepaalde winstuitkering uit aan de bank. Dit wordt een halal hypotheek of halal lening genoemd.

Andere kenmerken van een islamitische bank

Islamitische banken hebben nog meer kenmerken dan het aanbieden van deze halal hypotheek. Zo doen deze banken geen zaken met bedrijven en organisaties die handelen tegen de regels van de Koran. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan casino’s of bedrijven die handelen in varkensvlees. Daarnaast doen deze financiële instellingen ook niet aan speculatie. Ook dat is immers haram, volgens de Koran.

Let op! Niet Halal, wel erg goedkoop!!


Islamitisch Bankieren

Score 4.9/5 gebaseerd op 356 beoordelingen