Disclaimer

Halalgeldlenen.nl geeft bezoekers informatie over halal geldleningen, halal hypotheek, schulden, financiele situaties en mogelijkheden.

Wij leveren zelf geen producten of cash-geld diensten. Op de website vindt u relevante links en advertenties welke betrekking hebben op financiele producten en aanverwante zaken.

Voor vragen over financiele producten kunt u bij ons niet terecht. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw kredietverstrekker of financieel adviseur.

09-04-2012 AFM maatregel: Geld lenen kost geld, de nieuwe verplichte waarschuwing voor kredietreclames

Deze waarschuwing is vanaf 1 april verplicht voor alle reclames over krediet op televisie, radio, internet en in gedrukte media. Uitzonderingen zijn algemene reclames voor hypotheken en reclames waarbij wordt ingegaan op de aankoop van de eigen woning.

Aanbieders, bemiddelaars en adviseurs moeten bij opname van de waarschuwing in hun reclame-uitingen gebruik maken van de vaste beeld- en audiobestanden die de AFM ter beschikking stelt. Ook zijn er door de AFM regels vastgesteld over de manier waarop deze waarschuwing in een reclame-uiting opgenomen moet worden. Alle bestanden en regels zijn te vinden op de website van de AFM onder www.afm.nl/kredietwaarschuwing.

De introductie van een waarschuwing voor kredietreclame is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de toenemende schuldenproblematiek tegen te gaan. Het is bedoeld om consumenten bewuster te maken van de kosten en risico’s van leningen. Uit onderzoek door de AFM blijkt dat 89% van de consumenten deze maatregel een goed idee vindt.

Getest onder consumenten

De AFM heeft waarschuwingszinnen- en symbolen laten ontwikkelen door reclamebureau Roorda. Deze zijn door onderzoeksbureau GfK Panel Services voorgelegd aan ruim 750 consumenten. Het merendeel van de consumenten gaf aan dat de zin “Let op! Geld lenen kost geld” het beste wijst op de nadelige gevolgen van lenen. Uit het onderzoek bleek ook dat consumenten het gekozen symbool begrepen zoals het is bedoeld, namelijk dat ”een lening een blok aan je been kan worden als je niet goed hebt nagedacht of je de lening wel kunt aflossen”. Bovendien vinden zij het symbool het beste passen bij de gekozen zin.

Overige informatie over lenen

Consumenten kunnen nalezen hoe ze verstandig een lening afsluiten op de AFM consumentenwebsite www.afm.nl/consumenten en via de brochure “Verstandig Lenen”. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft afgelopen week de Risicometer Lenen geïntroduceerd waarin het instituut voor consumenten inzichtelijk maakt of een lening in hun budget past. Deze risicometer is te vinden op www.nibud.nl/risicometerlenen.

Nadere regeling Gedragstoezicht

De verplichting voor het opnemen van de waarschuwing is beschreven in artikel 53 lid 8 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft (Bgfo). De AFM geeft invulling aan deze verplichting in de Nadere Regeling Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft (Nrgfo), die op 6 februari 2009 is gepubliceerd in de Staatscourant. De AFM houdt toezicht op de juiste naleving van deze regels. De volledige Nadere Regeling is te vinden op de website van de AFM. (bron: www.afm.nl)