Halal geld lenen in Marokko?!

Wat je moet weten over een halalhypotheek in Nederland of België

Zowel in Nederland als in België is er geen lange traditie wat betreft halalleningen en halalhypotheken. De twee landen kennen van oorsprong immers geen grote islamitische gemeenschap en dus is het islamitisch bankieren er nog niet zo uitgebreid. Geld lenen zonder rente te betalen, is er dan bijvoorbeeld ook lastig. Om die reden willen veel islamitische gezinnen een halallening of halalhypotheek afsluiten in het buitenland, bijvoorbeeld in Marokko. Hierbij kunnen zich echter nogal wat vragen voordoen. De twee belangrijkste hiervan hebben we hieronder geformuleerd en van een antwoord voorzien.

Is het mogelijk om als Nederlander of Belg in Marokko een halallening af te sluiten?

Het antwoord op de hierboven staande vraag is simpel en luidt als volgt: ja, als Nederlander of Belg is het mogelijk om in Marokko een halallening af te sluiten. Je kunt islamitisch bankieren buiten de landsgrenzen en dus ook in Marokko. Echter zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet, in het geval het bijvoorbeeld om een huis gaat, het vastgoed in Marokko staan. Je kunt dus niet de aankoop van een huis in Nederland regelen met een in Marokko afgesloten halalhypotheek. Daarnaast geldt ongeveer hetzelfde voor gewoon geld. Je mag namelijk niet meer dan 1000 Dirham uitvoeren, waardoor grote aankopen in Nederland eigenlijk niet financieren zijn met een Marokkaanse lening.

Kan ik een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken?

Uit de bovenstaande voorwaarden kun je al afleiden dat deze vraag negatief beantwoord moet worden, aangezien Marokko niet veel verschilt met ander landen. Het is dus niet mogelijk om een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken. Dit heeft er mee te maken dat de wetgeving in Nederland doorgaans compleet anders is dan in het land waar de lening afgesloten wordt. Wel kun je de lening gebruiken als het om contant geld gaat en er geen uitvoerlimiet is. In de praktijk zie je dit echter niet vaak gebeuren om grote aankopen mee te verwezenlijken. In het buitenland geld lenen zonder rente betalen en daar gebruik van maken in Nederland is, kortom, bijzonder lastig.

Binnenkort kan je de eerste islamitische bank in Marokko verwachten!

Wil jij als eerste de mogelijkheid krijgen om je aan te melden voor een halallening? Vul dan het onderstaande formulier in. Zodra ze van start gaan krijg jij een persoonlijke uitnodiging.

[contact-form-7 id=”355″ title=”Zonder titel”]

Hoe kom ik van mijn huidige lening af?

U heeft een lening en u wil er van af. Veel mensen willen net zoals u financieel onafhankelijk zijn van een financiële instelling, maar hoe geraak je nu precies van uw huidige lening af? Je kan ze natuurlijk zoals overeengekomen bij de aanvang van het krediet netjes maandelijks terugbetalen tot het einde van de looptijd, maar zijn er ook andere manieren om dit proces te versnellen?

In één keer afbetalen?

Heeft u het geluk dat u uw lening in één keer kan afbetalen? Dan kan dit in de meeste gevallen voordeliger uitkomen. Maar let op welk soort lening u heeft. Heeft u een krediet of een kredietkaart, dan is het mogelijk om deze in één keer af te betalen om kosten te besparen. Maar heeft u bijvoorbeeld een hypothecaire lening, dan komt het voordeliger uit om dit niet te doen. Als u het bedrag bij een hypothecaire lening in 1 keer wil afbetalen, zal u alle interesten, zoals overeengekomen, tot op de datum van het einde van het contract ook moeten betalen. Daarom kan het beter zijn om het bedrag op een apparte rekening te zetten, en daar via een automatische domiciliëring het bedrag automatisch van te laten schrijven. Zo krijgt u nog gedurende de jaren die de lening loopt interesten op het bedrag als extraatje.

Uw lening laten herfinanciëren?

Heeft u uw lening vroeger afgesloten aan een hoge rente, of heeft u verschillende leningen lopen? Dan kan het zeer interessant zijn om uw lening te laten herfinanciëren. Maak een afspraak bij uw eigen bank, alsook bij enkele concurrenten en kijk wat ze voor u kunnen betekenen. U zult zien dat u op deze manier minder zal moeten afbetalen per maand en toch evenlang of zelfs korter de lening zal kunnen afbetalen. Een klein verschil in rente maakt een groot verschil in de kosten van de volledige lening. Als dit geen eenvoudige manier is om eenvoudig geld te verdienen?

Een goede wijze raad

Als u geen schulden wilt bij een bank, ga dan geen lening aan. Zo komt u ook niet in deze situatie terecht. Sommige leningen, zoals een hypothecair krediet zijn verantwoord. Maar een lening voor een nieuwe dure wagen is in de meeste gevallen overbodig en sparen voor deze dure aankoop is veel goedkoper dan geld lenen. Heeft u schulden op uw kredietkaart, betaal deze dan prioritair af! Zo voorkomt u verdere hoge rentes. U kunt altijd op zoek gaan naar een bijverdienste tot uw schulden zijn afbetaalt.

[alert-warning]Let op! Niet halal, wel erg goedkoop![/alert-warning]

Hoe werkt rente nou eigenlijk?

We weten allemaal dat rente een procentueel bedrag is en invloed heeft op een lening. Maar hoe werkt dit nou precies? Als je een lening aangaat bij de bank of een andere kredietverstrekker gaat u ermee akkoord om het bedrag terug te betalen met een meerwaarde, rente. Deze rente is de winst die de bank maakt om u het geld ter beschikking te stellen en het nodige risico daarbij te nemen. Het risico speelt hierin een grote rol. Afhankelijk van hoe zeker de kredietverstrekker is dat deze het geld volledig en zonder problemen zal terugzien, zal je een lagere rente kunnen krijgen over uw lening.

Rente bepaalt de kostprijs van uw lening

De hoogte van het procentuele bedrag genaamd rente, bepaald dus uiteindelijk de kostprijs van uw volledige lening. Afhankelijk van de gegevens die je aan jouw kredietverstrekker kan bezorgen zullen zij u de best mogelijke rente kunnen geven. Zo zal de kredietverstrekker gegevens nodig hebben over uw inkomen, gezinssituatie, maandelijkse lasten, huurinkomsten, … Al deze factoren kunnen een invloed hebben op de rente en ook op het al dan niet toestaan van uw lening.

Lagere rente is gelijk aan een lagere last

Probeer je lening aan een zo goedkoop mogelijke rentevoet te krijgen. Zelfs een verschil van 0.05% maakt over een langere lening een groot verschil omdat dit kostenpercentage jaarlijks wordt bijgeteld aan het nog af te lossen bedrag van de lening. Zorg ervoor dat u goed weet wat u doet, lees alles aandachtig door en vraag eventueel inlichtingen bij een professional als u niet zeker bent over een lening.

Gebruik ten slot deze handige tip

Een zeer handige tip die steeds meer en meer gebruikt wordt in de financiële wereld om een lage rente te krijgen op een lening is om de financiële instellingen uit te spelen tegenover elkaar. U wilt een lening? Zorg dat u alle nodige documenten over inkomsten bij elkaar hebt, stop ze zorgvuldig in een mapje en ga gaan praten met verschillende financiële instellingen. Verzamel offertes van deze banken voor de lening die u nodig heeft. U zult zien dat de rente meteen grote verschillen heeft. U hebt de goedkoopste gevonden? Nee, toch niet. Ga nu met de goedkoopste offerte die u hebt verkregen terug naar de andere banken en vraag of zij u eventueel een beter voorstel kunnen doen. Velen van deze banken zullen hierop ingaan om een nieuwe klant naar zich toe te kunnen trekken. Dit kunt u net zolang uitvoeren tot dat u een rente ontvangt waar u mee kan leven. Dit kan op een lening van een huis snel een verschil maken van duizenden euro’s.

[alert-warning]Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen![/alert-warning]

De zakaat en de oorsprong ervan

Zuiver uw bezit door uw Zakaat-ul-Maal te doneren voor o.a. duurzame en/of noodhulpprojecten. Het percentage voor het betalen van de Zakaat -ul-Maal is 2,5% van het totale bezit en is verplicht voor iedere volwassene moslim die in het bezit is van ‘Nisab’ (de minimale hoeveelheid rijkdom voor het geven van Zakaat). De Nisab is berekend op basis van de actuele waarde van goud (87 gram goud). (bron: Islamic Relief)

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam.

In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen.

De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op aarde. Dat is het religieuze voorschrift van God de Verhevene: {Ik heb de mensen en de djinns slechts geschapen om Mij te dienen}(al-Dhaariyaat: 56). Ook worden totaal andere doelen gerealiseerd, wij zullen ze hierna kort weergeven:

Doel van zakaat betreffende zuivering

 1. De zakaat zuivert de eigenaar van hebzucht en bevrijdt hem van de verering van geld. Dit zijn twee gevaarlijke psychische ziektes die mensen in achting doet dalen en ze ongelukkig maakt. En daarover zei de Verhevene:{en wie voor de eigen hebzucht behoed worden, zij zijn het die het welgaat}(al-Hashr: 9). De Profeet (vrede zij met hem) zei: “de dienaar van de dirham zal ten ondergaan, de dienaar van de qatifa zal ten onder gaan…”. Overgeleverd door al-Bukhaari.
 2. De zakaat is de oefening in gewenning van het uitgeven voor Gods zaak: God de Verhevene noemt het uitgeven voor Gods zaak, hoewel het een noodzakelijke eigenschap is voor de godvrezenden, in hun voor- en tegenspoed en in hun verborgen- en openheid. Het combineren daarvan is absoluut één van de belangrijkste eigenschappen. Het verbinden met geloof met het verborgene en de vergiffenis en magie, geduld, waarheid en vroomheid. De mensheid kan niet komen tot weidse uitgaven voor Gods zaak, behalve nadat hij gewend is geraakt om zakaat te geven en dat is de betere noodzakelijke besteding.
 3. De zakaat is een teken van dank voor Gods zegeningen, een remedie voor het hart tegen de liefde voor de wereld. De Verhevene zegt {neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee jij hen zult reinigen en louteren}(al-Tawba: 103). Zoals zij geld zelf zuivert en laat groeien. De Verhevene zegt {en als jullie iets als bijdrage schenken dan zal Hij het vergoeden. Hij is de beste voorziener}(Saba’: 39).

Doel van zakaat betreffende het wegnemen ervan

 1. De zakaat bevrijdt de geest door de behoeften weg te nemen, ongeacht of het gaat om materialen -zoals eten, kleding en verblijfplaatsen –of dat het gaat om psychische, levende zaken- zoals het huwelijk-, of rationele zaken, zoals het schrijven van wetenschap. Want zakaat behandelt al deze dingen. En daardoor kan ook de arme meedoen aan de maatschappelijke verplichtingen. Hij voelt dat hij een lid (orgaan) van het leven is, in het lichaam van de gemeenschap, in plaats van dat hij achter zijn eten aan moet blijven rennen, en intensief bezig is met de zorgen van het leven.
 2. Het geven van zakaat reinigt van jaloezie en hatelijkheid, omdat de arme mensen behoeftes krijgen als ze mensen om hen heen zien die een overvloedig en luxe leven leiden. En naar hen wordt geen helpende hand uitgestrekt. Het heeft nog nauwelijks zijn hart vrijgemaakt van jaloezie, wrok, en hatelijkheid jegens hen en de hele gemeenschap. Op deze manier worden de banden van broederschap afgesneden, verdwijnen de liefdesgevoelens en wordt men uit de gemeenschap uitgesloten.

De jaloezie en hatelijkheid zullen het wezen van de individu aantasten, zowel psychisch als lichamelijk. Het veroorzaakt vele ziektes zoals maagzweren en hoge bloeddruk. Zoals het de hele gemeenschap aantast, en daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem) het volgende gezegd: “bij jullie is een ziekte van de gemeenschappen vóór jullie ingeslopen: de jaloezie en de haat. En de haat is iets dat knipt. En dan bedoel ik niet je haren knippen maar het “knipt” in het geloof”. Overgeleverd door al-Bazaar met een goede overleveringsketen, en al-Baihaqi.

De doelen van zakaat en de sporen ervan in de gemeenschap

Eén van de verdiensten van zakaat in de Islam is dat het een individuele religieuze plicht is en tegelijkertijd een maatschappelijk stelsel en het is als een systeem dat behoefte heeft aan de uitvoering ervan door de ambtenaren die de belasting innen van de rijken, en het verdelen over de shari’a-banken. En zij zijn dewerkers ervan die hun lonen ervan verruilen. Omdat de zakaat een onderdeel is van het systeem van de islamitische maatschappij, heeft het veel sporen nagelaten. We vatten het samen met wat hierna volgt:

 1. De zakaat was één van de eerste georganiseerde wetgevingen die sociale zekerheid realiseerde op een complete alomvattende manier. Imam al-Zahri schreef toe aan ‘Umar ben al-Aziz over zakaat: in haar is het lot van de langdurige zieken en de gehandicapten. Het lot van alle armen die lichamelijke aandoeningen hebben die zichzelf niet kunnen onderhouden en die dat niet kunnen veranderen.  Het lot van de armen die vragen en proeven, en het lot van degenen van het islamitische volk in de gevangenissen, voor degene die niemand heeft. Voor de armen die in de moskeeën aanwezig zijn en aan wie niets wordt gegeven niets bijgedragen. Zij hebben geen regelmatig loon en de mensen vragen niets. En het lot voor de mensen die getroffen zijn door armoede en die geloven, en het lot voor alle reizigers die geen onderdak hebben en die geen familie hebben die hen herbergt.
 2. De zakaat heeft een belangrijke rol in het stimuleren van de economische beweging, omdat de moslim als hij zijn geld oppot hij gedwongen wordt om de zakaat te betalen met een minimale hoeveelheid van 2,5% elk jaar, waarvan hij aflost tot het op is. En zo raakt het geld op en wordt hij uitgeput. Hij is dan gespitst op het handelen ermee totdat van zijn winst de zakaat wordt betaald en daarmee wordt het geld gehaald van de spaarpot naar de omloop en dat stimuleert een economische beweging. De hele gemeenschap heeft dus profijt van alle bezittingen.
 3. De zakaat leidt tot de vermindering van verschillen tussen mensen. De islam erkent de verschillen in levensonderhoud, omdat dat het gevolg van verschillen in talenten en capaciteiten is, maar het verwerpt het idee dat de mensen in twee lagen (van de maatschappij) terechtkomen, de ene laag in rijkdom, de ander in de hel. Het is de bedoeling dat rijken en de armen delen in de rijkdom en dat zij overdragen van wat ze verstoppen van al hun bezittingen. De zakaat is één van de vele manieren die de islam gebruikt om dit doel te bereiken.
 4. De zakaat heeft een grote rol in de eliminatie van het bedelen en in de bevordering van hervorming van dit gegeven. En zelfs als de hervormers gedwongen moeten worden tot het (af-)dragen van de belasting (op bezittingen), omdat zij zakaat kunnen geven.
 5. En de zakaat helpt een islamitisch alternatief te vinden voor verzekeringsmaatschappijen die van een individu een beetje nemen en daarmee veel winst maken vanuit de beurzen van hun rijke leden. Wat de zakaat betreft, zij neemt van de rijken om het aan de armen te geven. Wat een verschil tussen deze twee!
 6. De zakaat heeft ook een grote rol in het stimuleren van de jeugd tot het huwelijk, door een bijdrage te leveren aan de kosten. De rechtsgeleerden hebben besloten dat degenen die niet kunnen trouwen vanwege hun armoede een deel van de zakaat krijgen, bedoeld voor het huwelijk, zodat het totaal bereikt wordt. (bron: Discover Islam)

Is een uitvaartverzekering halal?

Islamitische uitvaart

Het Islamitische geloof wordt door veel verschillende volken over de hele wereld aangehangen. Veel moslimrituelen bij overlijden en begraven komen overeen, maar er zijn per land of stroming ook grote verschillen.
Grafrust

Moslims liggen begraven richting Mekka en de eeuwige grafrust is een van de belangrijkste tradities binnen het Islamitische geloof. Dit laatste punt zorgt ervoor dat veel Moslims van de oude generatie liever in hun geboorteland worden begraven. Ze zijn bang dat een graf uiteindelijk toch wordt geruimd, maar het is in Nederland zo geregeld dat wie ongemoeid wil worden gelaten, daarvoor wel de mogelijkheden heeft. Hier moet uiteraard wel voor worden betaald.

Er zijn in Nederland 40 begraafplaatsen met speciale gedeelten voor Islamitische graven. Met nog eens tientallen andere begraafplaatsen verspreid over het hele land, wordt overlegd om een apart deel voor Moslims aan te leggen.
Rituele wassing

Wassen en verzorgen van het lichaam is belangrijk.

Volgens de Koran is al het gestorvene namelijk onrein. Ritueel wassen gebeurt meestal in een uitvaartcentrum dat daarvoor een speciale ruimte heeft, maar het gebeurt ook wel in de moskee. Het lichaam van de dode wordt driemaal gewassen door (Moslim) familieleden en vrienden. Een man wordt door mannen gewassen en een vrouw door vrouwen. Alleen bij echtelieden mag de man de vrouw wassen en omgekeerd. Kinderen tot zeven jaar mogen door zowel mannen als vrouwen worden gewassen.

Als het lichaam na drie keer wassen nog niet rein genoeg is, gaan de wassingen door. Het aantal wasbeurten moet echter altijd oneven zijn. Het wassen is een geurige aangelegenheid met veel zeep en reukwater. Daarbij geldt wel dat het parfum absoluut geen alcohol mag bevatten.

Na de wassing wordt de overledene in doeken, een zogenaamde kafan (dodenkleed), gewikkeld. De doeken zijn eventueel besprenkeld met wat musk want ‘hier houden engelen van’. De doeken zijn wit en de stof mag niet duur zijn en ook geen stiksel of versierselen bevatten. De kafan wordt aan de boven- en onderkant met een knoop dichtgemaakt. Na het wassen wordt het lichaam naar de moskee overgebracht waar de voorganger staand voor het opgebaarde lichaam het Djanazah gebed uitspreekt. Hij eindigt met een vredesgroet: ‘Vrede zij met u en de Barmhartigheid en de Genade van God’.

Net als bij het Joodse geloof is het bij Moslims gebruikelijk om een overledene zo snel mogelijk – en bij voorkeur zonder kist – te begraven. Als het lichaam in het graf is gelegd, wordt boven het hoofd met plankjes of met een steen een afdakje gemaakt, zodat het hoofd niet direct met aarde wordt bedekt.

In Oosterse landen is de begrafenis meestal binnen 24 uur, maar in Nederland schrijft de wet voor dat er minimaal 36 uur tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis moet liggen. De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang hij tussen de levenden is. De mannen uit de familie dragen het lichaam op een baar of in een kist naar de begraafplaats. Volgens een oude traditie dragen zoveel mogelijk mannen uit de gemeenschap het lichaam allemaal een klein stukje richting graf, waarbij in een vast tempo wordt gelopen. Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf (eventueel met bekisting) gelegd, met het gezicht in de richting van Mekka. De lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. Vervolgens strooien alle aanwezigen drie handen met aarde in het graf terwijl ze de bede “Hiervan schiepen wij u, Wij deden u hierin terugkeren, Hieruit zullen wij u weer doen opstaan op de Laatste Dag” uitspreken. Tot slot gooien de directe nabestaanden met de hand aarde in het graf onder het uitspreken van een gebed over de hereniging met de aarde waaruit de dode weer zal opstaan.

Oorspronkelijk zijn vrouwen uitgesloten van deelname aan een begrafenis, maar zeker in Nederland zijn bij meer liberale moslims vrouwen wel welkom bij een teraardebestelling. Samen met de kinderen staan ze op een afstand en kijken toe hoe de mannen de overledene begraven. Bron: Monuta

Waar kan ik geld lenen zonder rente?

Geld lenen zonder rente met de halal lening

Wil je geld lenen om een woning te kopen, maar mag je geen rente betalen vanwege de Islamitische leer die je naleeft? Dan is er alsnog een mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten, want door de halal lening of de halal hypotheek is het ook mogelijk om geld te lenen zonder rente. Op deze manier kun je alsnog een woning kopen door geld te lenen, maar betaal je geen rente en ga je dus niet tegen de regels van de Islamitische leer in. Benieuwd waar je geld kan lenen zonder rente? Lees dan meer over dit onderwerp in dit artikel en sluit direct een lening af.

Geld lenen zonder rente: internationale banken

Door de stijgende vraag aan halal leningen of halal hypotheken, zijn er steeds meer internationale banken die de mogelijkheid bieden om geld te lenen zonder rente. Zo zijn er steeds meer van oorsprong Islamitische banken die zich in Europese landen gaan vestigen, zodat ook moslims die in Europa wonen een lening af kunnen sluiten zonder rente te betalen. Wil je geld lenen zonder rente, dan kun je dit dus onder andere doen bij een Islamitische bank die zich gevestigd heeft in Europa.

Geld lenen zonder rente: lokale banken

Naast Islamitische, internationale banken die zich in Europa vestigen om leningen zonder rente aan te bieden, zijn er ook steeds meer lokale banken die de lening zonder rente aanbieden. Zo is er enkele jaren geleden een proef geweest van de Rabobank waarbij men leningen zonder rente verstrekte, maar zijn er ook steeds meer andere (lokale) banken die interesse tonen in het aanbieden van leningen zonder rente. Op dit moment is er nog geen lokale bank die de leningen standaard aanbiedt, maar in de toekomst gaat dit waarschijnlijk wel veranderen.

Kijk voor een compleet overzicht van de Islamischte banken op: Overzicht Islamitische Banken

[alert-warning]Let op! Niet Halal, wel erg goedkoop!![/alert-warning]