Halal geld lenen in Marokko?!

Wat je moet weten over een halalhypotheek in Nederland of België

Zowel in Nederland als in België is er geen lange traditie wat betreft halalleningen en halalhypotheken. De twee landen kennen van oorsprong immers geen grote islamitische gemeenschap en dus is het islamitisch bankieren er nog niet zo uitgebreid. Geld lenen zonder rente te betalen, is er dan bijvoorbeeld ook lastig. Om die reden willen veel islamitische gezinnen een halallening of halalhypotheek afsluiten in het buitenland, bijvoorbeeld in Marokko. Hierbij kunnen zich echter nogal wat vragen voordoen. De twee belangrijkste hiervan hebben we hieronder geformuleerd en van een antwoord voorzien.

Is het mogelijk om als Nederlander of Belg in Marokko een halallening af te sluiten?

Het antwoord op de hierboven staande vraag is simpel en luidt als volgt: ja, als Nederlander of Belg is het mogelijk om in Marokko een halallening af te sluiten. Je kunt islamitisch bankieren buiten de landsgrenzen en dus ook in Marokko. Echter zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet, in het geval het bijvoorbeeld om een huis gaat, het vastgoed in Marokko staan. Je kunt dus niet de aankoop van een huis in Nederland regelen met een in Marokko afgesloten halalhypotheek. Daarnaast geldt ongeveer hetzelfde voor gewoon geld. Je mag namelijk niet meer dan 1000 Dirham uitvoeren, waardoor grote aankopen in Nederland eigenlijk niet financieren zijn met een Marokkaanse lening.

Kan ik een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken?

Uit de bovenstaande voorwaarden kun je al afleiden dat deze vraag negatief beantwoord moet worden, aangezien Marokko niet veel verschilt met ander landen. Het is dus niet mogelijk om een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken. Dit heeft er mee te maken dat de wetgeving in Nederland doorgaans compleet anders is dan in het land waar de lening afgesloten wordt. Wel kun je de lening gebruiken als het om contant geld gaat en er geen uitvoerlimiet is. In de praktijk zie je dit echter niet vaak gebeuren om grote aankopen mee te verwezenlijken. In het buitenland geld lenen zonder rente betalen en daar gebruik van maken in Nederland is, kortom, bijzonder lastig.

Binnenkort kan je de eerste islamitische bank in Marokko verwachten!

Wil jij als eerste de mogelijkheid krijgen om je aan te melden voor een halallening? Vul dan het onderstaande formulier in. Zodra ze van start gaan krijg jij een persoonlijke uitnodiging.

[contact-form-7 id=”355″ title=”Zonder titel”]

Wat is een hypotheek precies?

Je hebt vast en zeker al gehoord van een hypotheek en je hebt waarschijnlijk wel ongeveer een idee hoe het in zijn werk gaat. Toch nemen we bij deze even de tijd om verder op deze vraag in te gaan. De definitie van een hypotheek gaat als volgt: een hypotheek is een geldlenening met een onroerend goed (meestal: een huis) als onderpand. Het huis als onderpand is een object die zijn waarde behoud en naar verwachting gedurende de looptijd van de hypotheek verder in waarde zal toenemen. Door dit onderpand zal de geldverstrekker meer vertrouwen hebben in de lening en graag zaken doen met u.

Soorten hypotheken

Er zijn een aantal verschillende soorten hypotheken, hier geven we een kort woordje uitleg over deze hypotheken:
Aflossingsvrije hypotheek: Bij deze hypotheek betaalt u enkel de rente als maandlast. Het geleende bedrag betaalt u terug als u de woning opnieuw verkoopt.
Annuïteitenhypotheek: Hierbij betaald u maandelijs een vast bedrag, genaamd annuïteit, terug tot het einde van de looptijd.
Beleggingshypotheek: Dit is een aflossingsvrije hypotheek waarbij u rechtstreeks een premie stort in beleggingsfondsen. Het resultaat is dus vooraf niet bekend waardoor u een restschuld kunt bekomen aan het einde van de looptijd.
Groene hypotheek: Als uw woning aan bepaalde eisen beantwoord, kun je met deze hypotheek een korting krijgen op de rente van één tot twee procent. Dit geldt in de meeste gevallen slechts voor een deel van de hypotheek.
Krediethypotheek: Deze valt te vergelijken met een doorlopend krediet. Uw bank bepaald hoeveel u maximum kunt opnemen. Gedurende de overeenkomst kunt u geld opnemen tot deze maximum en ook weer terugstorten.
Levenhypotheek: Een aflossingsvrije hypotheek die wordt afgesloten in combinatie met een levensverzekering.
Lineaire hypotheek: Hypotheek waarbij de maandaflossingen steeds lager worden.
Seniorenhypotheek: Hypotheek voor ouderen zonder overlijdensrisicoverzekering, handig omdat deze verzekering zeer hoog is op latere leeftijd.
Spaarbeleggingshypotheek: Combinatie van een belegginshypotheek en een spaarhypotheek.
Spaarhypotheek: Aflossingsvrije hypotheek waarbij u via een levensverzekering spaart voor het aflossen aan het eind van de looptijd.
Halalhypotheek: Een hypotheek waarbij u geen rente hoeft te betalen. Geschikt voor Moslims die van de Islam (Koran) geen rente mogen betalen bij het lenen van geld.

Waarom heeft de kredietverstrekker een onderpand nodig?

De kredietverstrekker heeft niet altijd een onderpand nodig. Wel is het veel slimmer om dit wel te doen. Door een onderpand te voorzien van uw lening heeft de kredietverstrekker iets om op terug te vallen indien je de lening niet zou afbetalen. Dit geeft ze meer zekerheid waardoor je veel sneller je lening zal krijgen en tevens ook aan een veel lagere rente dan wanneer je geen onderpand zou hebben. Betaal je je lening netjes af zoals overeengekomen dan zal de bank geen aanspraak kunnen maken op het onderpand en hoef je dus voor niets te vrezen. Tevens is het in de meeste gevallen ook niet nodig om bijkomende dure verzekeringen af te sluiten om de lening te verkrijgen.

[alert-warning]Let op! Niet halal, wel zeer goedkoop![/alert-warning]

Hoe kom ik van mijn huidige lening af?

U heeft een lening en u wil er van af. Veel mensen willen net zoals u financieel onafhankelijk zijn van een financiële instelling, maar hoe geraak je nu precies van uw huidige lening af? Je kan ze natuurlijk zoals overeengekomen bij de aanvang van het krediet netjes maandelijks terugbetalen tot het einde van de looptijd, maar zijn er ook andere manieren om dit proces te versnellen?

In één keer afbetalen?

Heeft u het geluk dat u uw lening in één keer kan afbetalen? Dan kan dit in de meeste gevallen voordeliger uitkomen. Maar let op welk soort lening u heeft. Heeft u een krediet of een kredietkaart, dan is het mogelijk om deze in één keer af te betalen om kosten te besparen. Maar heeft u bijvoorbeeld een hypothecaire lening, dan komt het voordeliger uit om dit niet te doen. Als u het bedrag bij een hypothecaire lening in 1 keer wil afbetalen, zal u alle interesten, zoals overeengekomen, tot op de datum van het einde van het contract ook moeten betalen. Daarom kan het beter zijn om het bedrag op een apparte rekening te zetten, en daar via een automatische domiciliëring het bedrag automatisch van te laten schrijven. Zo krijgt u nog gedurende de jaren die de lening loopt interesten op het bedrag als extraatje.

Uw lening laten herfinanciëren?

Heeft u uw lening vroeger afgesloten aan een hoge rente, of heeft u verschillende leningen lopen? Dan kan het zeer interessant zijn om uw lening te laten herfinanciëren. Maak een afspraak bij uw eigen bank, alsook bij enkele concurrenten en kijk wat ze voor u kunnen betekenen. U zult zien dat u op deze manier minder zal moeten afbetalen per maand en toch evenlang of zelfs korter de lening zal kunnen afbetalen. Een klein verschil in rente maakt een groot verschil in de kosten van de volledige lening. Als dit geen eenvoudige manier is om eenvoudig geld te verdienen?

Een goede wijze raad

Als u geen schulden wilt bij een bank, ga dan geen lening aan. Zo komt u ook niet in deze situatie terecht. Sommige leningen, zoals een hypothecair krediet zijn verantwoord. Maar een lening voor een nieuwe dure wagen is in de meeste gevallen overbodig en sparen voor deze dure aankoop is veel goedkoper dan geld lenen. Heeft u schulden op uw kredietkaart, betaal deze dan prioritair af! Zo voorkomt u verdere hoge rentes. U kunt altijd op zoek gaan naar een bijverdienste tot uw schulden zijn afbetaalt.

[alert-warning]Let op! Niet halal, wel erg goedkoop![/alert-warning]

Kan ik als niet Moslim Halal geld lenen?

Eerst en vooral even toelichten wat Halal geld lenen precies is. Voor mensen met een Islamitisch geloof is geld lenen zonder rente de enige mogelijkheid om geld te lenen. Het is dus verboden door hun geloof om rente te betalen om geld te lenen. Dit lijkt een utopie, maar speciaal voor deze mensen is de Halal lening in het leven geroepen. Juig niet te snel, want geld lenen kost altijd geld. Alleen wordt dit niet aangerekend in de vorm van rente, maar worden andere kosten in rekening gebracht.

Hoe gaat een Halal lening in zijn werk?

Bij een Halal lening wordt er overeengekomen met de kredietverstrekker dat deze de woning koopt en in bruikleen stelt van diegene die het onroerend goed wil bewonen. Na een overeengekomen periode met de koper verkoopt de kredietverstrekker het huis met winst aan de nieuwe eigenaar. Bij deze vorm wordt het koopbedrag inclusief de winst voor de bank terugbetaald in termijnen aan de financiële instelling. Met andere woorden, lenen zonder geld, maar met doorberekening van de winst. Het is momenteel nog moeilijk om een dergelijke lening te vinden, maar deze vorm komt steeds meer en meer voor.

Halal lening of Halal hypotheek aangaan

Iedereen, of deze nu Moslim is of niet kan een Halal lening aangaan. Wel zul je moeten zoeken naar een kredietverstrekker die u een dergelijke lening aan kan bieden, want niet alle banken zullen hier een oplossing voor hebben. Maar dan is ook nog de vraag of het wel zo interessant is om dit te doen. Want de utopie van een renteloze lening vergaat snel als je ziet welke kosten de bank hiervoor wél in rekening brengt in plaats van rente. In veel gevallen zullen deze kosten hoger zijn dan een klassieke hypotheek aan te gaan voor de aankoop van een woning.

Ten slot een voorbeeld

We gaan even over naar een voorbeeld van een Halal lening. Stel dat u een Halal lening wilt voor de aankoop van een huis. Dan koopt de financiële instelling het huis voor u plus de daarbij horende administratieve kosten. De bank zal alles optellen plus de rente voor de periode van en zal op een totaalbedrag uitkomen. Daarbij zal een hogere rentevoet gebruikt worden dan bij een klassieke hypotheek waardoor de totale terug te betalen som veel hoger zal liggen. Zoals overeengekomen kunt u dan, reeds na jaren gebruik van de woning, de woning overkopen van de financiële instelling voor de overeengekomen prijs. Dus kostenloos is het zeker niet!

[alert-warning]Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen![/alert-warning]

De zakaat en de oorsprong ervan

Zuiver uw bezit door uw Zakaat-ul-Maal te doneren voor o.a. duurzame en/of noodhulpprojecten. Het percentage voor het betalen van de Zakaat -ul-Maal is 2,5% van het totale bezit en is verplicht voor iedere volwassene moslim die in het bezit is van ‘Nisab’ (de minimale hoeveelheid rijkdom voor het geven van Zakaat). De Nisab is berekend op basis van de actuele waarde van goud (87 gram goud). (bron: Islamic Relief)

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam.

In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen.

De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op aarde. Dat is het religieuze voorschrift van God de Verhevene: {Ik heb de mensen en de djinns slechts geschapen om Mij te dienen}(al-Dhaariyaat: 56). Ook worden totaal andere doelen gerealiseerd, wij zullen ze hierna kort weergeven:

Doel van zakaat betreffende zuivering

 1. De zakaat zuivert de eigenaar van hebzucht en bevrijdt hem van de verering van geld. Dit zijn twee gevaarlijke psychische ziektes die mensen in achting doet dalen en ze ongelukkig maakt. En daarover zei de Verhevene:{en wie voor de eigen hebzucht behoed worden, zij zijn het die het welgaat}(al-Hashr: 9). De Profeet (vrede zij met hem) zei: “de dienaar van de dirham zal ten ondergaan, de dienaar van de qatifa zal ten onder gaan…”. Overgeleverd door al-Bukhaari.
 2. De zakaat is de oefening in gewenning van het uitgeven voor Gods zaak: God de Verhevene noemt het uitgeven voor Gods zaak, hoewel het een noodzakelijke eigenschap is voor de godvrezenden, in hun voor- en tegenspoed en in hun verborgen- en openheid. Het combineren daarvan is absoluut één van de belangrijkste eigenschappen. Het verbinden met geloof met het verborgene en de vergiffenis en magie, geduld, waarheid en vroomheid. De mensheid kan niet komen tot weidse uitgaven voor Gods zaak, behalve nadat hij gewend is geraakt om zakaat te geven en dat is de betere noodzakelijke besteding.
 3. De zakaat is een teken van dank voor Gods zegeningen, een remedie voor het hart tegen de liefde voor de wereld. De Verhevene zegt {neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee jij hen zult reinigen en louteren}(al-Tawba: 103). Zoals zij geld zelf zuivert en laat groeien. De Verhevene zegt {en als jullie iets als bijdrage schenken dan zal Hij het vergoeden. Hij is de beste voorziener}(Saba’: 39).

Doel van zakaat betreffende het wegnemen ervan

 1. De zakaat bevrijdt de geest door de behoeften weg te nemen, ongeacht of het gaat om materialen -zoals eten, kleding en verblijfplaatsen –of dat het gaat om psychische, levende zaken- zoals het huwelijk-, of rationele zaken, zoals het schrijven van wetenschap. Want zakaat behandelt al deze dingen. En daardoor kan ook de arme meedoen aan de maatschappelijke verplichtingen. Hij voelt dat hij een lid (orgaan) van het leven is, in het lichaam van de gemeenschap, in plaats van dat hij achter zijn eten aan moet blijven rennen, en intensief bezig is met de zorgen van het leven.
 2. Het geven van zakaat reinigt van jaloezie en hatelijkheid, omdat de arme mensen behoeftes krijgen als ze mensen om hen heen zien die een overvloedig en luxe leven leiden. En naar hen wordt geen helpende hand uitgestrekt. Het heeft nog nauwelijks zijn hart vrijgemaakt van jaloezie, wrok, en hatelijkheid jegens hen en de hele gemeenschap. Op deze manier worden de banden van broederschap afgesneden, verdwijnen de liefdesgevoelens en wordt men uit de gemeenschap uitgesloten.

De jaloezie en hatelijkheid zullen het wezen van de individu aantasten, zowel psychisch als lichamelijk. Het veroorzaakt vele ziektes zoals maagzweren en hoge bloeddruk. Zoals het de hele gemeenschap aantast, en daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem) het volgende gezegd: “bij jullie is een ziekte van de gemeenschappen vóór jullie ingeslopen: de jaloezie en de haat. En de haat is iets dat knipt. En dan bedoel ik niet je haren knippen maar het “knipt” in het geloof”. Overgeleverd door al-Bazaar met een goede overleveringsketen, en al-Baihaqi.

De doelen van zakaat en de sporen ervan in de gemeenschap

Eén van de verdiensten van zakaat in de Islam is dat het een individuele religieuze plicht is en tegelijkertijd een maatschappelijk stelsel en het is als een systeem dat behoefte heeft aan de uitvoering ervan door de ambtenaren die de belasting innen van de rijken, en het verdelen over de shari’a-banken. En zij zijn dewerkers ervan die hun lonen ervan verruilen. Omdat de zakaat een onderdeel is van het systeem van de islamitische maatschappij, heeft het veel sporen nagelaten. We vatten het samen met wat hierna volgt:

 1. De zakaat was één van de eerste georganiseerde wetgevingen die sociale zekerheid realiseerde op een complete alomvattende manier. Imam al-Zahri schreef toe aan ‘Umar ben al-Aziz over zakaat: in haar is het lot van de langdurige zieken en de gehandicapten. Het lot van alle armen die lichamelijke aandoeningen hebben die zichzelf niet kunnen onderhouden en die dat niet kunnen veranderen.  Het lot van de armen die vragen en proeven, en het lot van degenen van het islamitische volk in de gevangenissen, voor degene die niemand heeft. Voor de armen die in de moskeeën aanwezig zijn en aan wie niets wordt gegeven niets bijgedragen. Zij hebben geen regelmatig loon en de mensen vragen niets. En het lot voor de mensen die getroffen zijn door armoede en die geloven, en het lot voor alle reizigers die geen onderdak hebben en die geen familie hebben die hen herbergt.
 2. De zakaat heeft een belangrijke rol in het stimuleren van de economische beweging, omdat de moslim als hij zijn geld oppot hij gedwongen wordt om de zakaat te betalen met een minimale hoeveelheid van 2,5% elk jaar, waarvan hij aflost tot het op is. En zo raakt het geld op en wordt hij uitgeput. Hij is dan gespitst op het handelen ermee totdat van zijn winst de zakaat wordt betaald en daarmee wordt het geld gehaald van de spaarpot naar de omloop en dat stimuleert een economische beweging. De hele gemeenschap heeft dus profijt van alle bezittingen.
 3. De zakaat leidt tot de vermindering van verschillen tussen mensen. De islam erkent de verschillen in levensonderhoud, omdat dat het gevolg van verschillen in talenten en capaciteiten is, maar het verwerpt het idee dat de mensen in twee lagen (van de maatschappij) terechtkomen, de ene laag in rijkdom, de ander in de hel. Het is de bedoeling dat rijken en de armen delen in de rijkdom en dat zij overdragen van wat ze verstoppen van al hun bezittingen. De zakaat is één van de vele manieren die de islam gebruikt om dit doel te bereiken.
 4. De zakaat heeft een grote rol in de eliminatie van het bedelen en in de bevordering van hervorming van dit gegeven. En zelfs als de hervormers gedwongen moeten worden tot het (af-)dragen van de belasting (op bezittingen), omdat zij zakaat kunnen geven.
 5. En de zakaat helpt een islamitisch alternatief te vinden voor verzekeringsmaatschappijen die van een individu een beetje nemen en daarmee veel winst maken vanuit de beurzen van hun rijke leden. Wat de zakaat betreft, zij neemt van de rijken om het aan de armen te geven. Wat een verschil tussen deze twee!
 6. De zakaat heeft ook een grote rol in het stimuleren van de jeugd tot het huwelijk, door een bijdrage te leveren aan de kosten. De rechtsgeleerden hebben besloten dat degenen die niet kunnen trouwen vanwege hun armoede een deel van de zakaat krijgen, bedoeld voor het huwelijk, zodat het totaal bereikt wordt. (bron: Discover Islam)

Waar kan ik geld lenen zonder rente?

Geld lenen zonder rente met de halal lening

Wil je geld lenen om een woning te kopen, maar mag je geen rente betalen vanwege de Islamitische leer die je naleeft? Dan is er alsnog een mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten, want door de halal lening of de halal hypotheek is het ook mogelijk om geld te lenen zonder rente. Op deze manier kun je alsnog een woning kopen door geld te lenen, maar betaal je geen rente en ga je dus niet tegen de regels van de Islamitische leer in. Benieuwd waar je geld kan lenen zonder rente? Lees dan meer over dit onderwerp in dit artikel en sluit direct een lening af.

Geld lenen zonder rente: internationale banken

Door de stijgende vraag aan halal leningen of halal hypotheken, zijn er steeds meer internationale banken die de mogelijkheid bieden om geld te lenen zonder rente. Zo zijn er steeds meer van oorsprong Islamitische banken die zich in Europese landen gaan vestigen, zodat ook moslims die in Europa wonen een lening af kunnen sluiten zonder rente te betalen. Wil je geld lenen zonder rente, dan kun je dit dus onder andere doen bij een Islamitische bank die zich gevestigd heeft in Europa.

Geld lenen zonder rente: lokale banken

Naast Islamitische, internationale banken die zich in Europa vestigen om leningen zonder rente aan te bieden, zijn er ook steeds meer lokale banken die de lening zonder rente aanbieden. Zo is er enkele jaren geleden een proef geweest van de Rabobank waarbij men leningen zonder rente verstrekte, maar zijn er ook steeds meer andere (lokale) banken die interesse tonen in het aanbieden van leningen zonder rente. Op dit moment is er nog geen lokale bank die de leningen standaard aanbiedt, maar in de toekomst gaat dit waarschijnlijk wel veranderen.

Kijk voor een compleet overzicht van de Islamischte banken op: Overzicht Islamitische Banken

[alert-warning]Let op! Niet Halal, wel erg goedkoop!![/alert-warning]