Halal geld lenen in Marokko?!

Wat je moet weten over een halalhypotheek in Nederland of België

Zowel in Nederland als in België is er geen lange traditie wat betreft halalleningen en halalhypotheken. De twee landen kennen van oorsprong immers geen grote islamitische gemeenschap en dus is het islamitisch bankieren er nog niet zo uitgebreid. Geld lenen zonder rente te betalen, is er dan bijvoorbeeld ook lastig. Om die reden willen veel islamitische gezinnen een halallening of halalhypotheek afsluiten in het buitenland, bijvoorbeeld in Marokko. Hierbij kunnen zich echter nogal wat vragen voordoen. De twee belangrijkste hiervan hebben we hieronder geformuleerd en van een antwoord voorzien.

Is het mogelijk om als Nederlander of Belg in Marokko een halallening af te sluiten?

Het antwoord op de hierboven staande vraag is simpel en luidt als volgt: ja, als Nederlander of Belg is het mogelijk om in Marokko een halallening af te sluiten. Je kunt islamitisch bankieren buiten de landsgrenzen en dus ook in Marokko. Echter zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet, in het geval het bijvoorbeeld om een huis gaat, het vastgoed in Marokko staan. Je kunt dus niet de aankoop van een huis in Nederland regelen met een in Marokko afgesloten halalhypotheek. Daarnaast geldt ongeveer hetzelfde voor gewoon geld. Je mag namelijk niet meer dan 1000 Dirham uitvoeren, waardoor grote aankopen in Nederland eigenlijk niet financieren zijn met een Marokkaanse lening.

Kan ik een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken?

Uit de bovenstaande voorwaarden kun je al afleiden dat deze vraag negatief beantwoord moet worden, aangezien Marokko niet veel verschilt met ander landen. Het is dus niet mogelijk om een buitenlandse halallening in Nederland of België te gebruiken. Dit heeft er mee te maken dat de wetgeving in Nederland doorgaans compleet anders is dan in het land waar de lening afgesloten wordt. Wel kun je de lening gebruiken als het om contant geld gaat en er geen uitvoerlimiet is. In de praktijk zie je dit echter niet vaak gebeuren om grote aankopen mee te verwezenlijken. In het buitenland geld lenen zonder rente betalen en daar gebruik van maken in Nederland is, kortom, bijzonder lastig.

Binnenkort kan je de eerste islamitische bank in Marokko verwachten!

Wil jij als eerste de mogelijkheid krijgen om je aan te melden voor een halallening? Vul dan het onderstaande formulier in. Zodra ze van start gaan krijg jij een persoonlijke uitnodiging.

[contact-form-7 id=”355″ title=”Zonder titel”]

Wat is een hypotheek precies?

Je hebt vast en zeker al gehoord van een hypotheek en je hebt waarschijnlijk wel ongeveer een idee hoe het in zijn werk gaat. Toch nemen we bij deze even de tijd om verder op deze vraag in te gaan. De definitie van een hypotheek gaat als volgt: een hypotheek is een geldlenening met een onroerend goed (meestal: een huis) als onderpand. Het huis als onderpand is een object die zijn waarde behoud en naar verwachting gedurende de looptijd van de hypotheek verder in waarde zal toenemen. Door dit onderpand zal de geldverstrekker meer vertrouwen hebben in de lening en graag zaken doen met u.

Soorten hypotheken

Er zijn een aantal verschillende soorten hypotheken, hier geven we een kort woordje uitleg over deze hypotheken:
Aflossingsvrije hypotheek: Bij deze hypotheek betaalt u enkel de rente als maandlast. Het geleende bedrag betaalt u terug als u de woning opnieuw verkoopt.
Annuïteitenhypotheek: Hierbij betaald u maandelijs een vast bedrag, genaamd annuïteit, terug tot het einde van de looptijd.
Beleggingshypotheek: Dit is een aflossingsvrije hypotheek waarbij u rechtstreeks een premie stort in beleggingsfondsen. Het resultaat is dus vooraf niet bekend waardoor u een restschuld kunt bekomen aan het einde van de looptijd.
Groene hypotheek: Als uw woning aan bepaalde eisen beantwoord, kun je met deze hypotheek een korting krijgen op de rente van één tot twee procent. Dit geldt in de meeste gevallen slechts voor een deel van de hypotheek.
Krediethypotheek: Deze valt te vergelijken met een doorlopend krediet. Uw bank bepaald hoeveel u maximum kunt opnemen. Gedurende de overeenkomst kunt u geld opnemen tot deze maximum en ook weer terugstorten.
Levenhypotheek: Een aflossingsvrije hypotheek die wordt afgesloten in combinatie met een levensverzekering.
Lineaire hypotheek: Hypotheek waarbij de maandaflossingen steeds lager worden.
Seniorenhypotheek: Hypotheek voor ouderen zonder overlijdensrisicoverzekering, handig omdat deze verzekering zeer hoog is op latere leeftijd.
Spaarbeleggingshypotheek: Combinatie van een belegginshypotheek en een spaarhypotheek.
Spaarhypotheek: Aflossingsvrije hypotheek waarbij u via een levensverzekering spaart voor het aflossen aan het eind van de looptijd.
Halalhypotheek: Een hypotheek waarbij u geen rente hoeft te betalen. Geschikt voor Moslims die van de Islam (Koran) geen rente mogen betalen bij het lenen van geld.

Waarom heeft de kredietverstrekker een onderpand nodig?

De kredietverstrekker heeft niet altijd een onderpand nodig. Wel is het veel slimmer om dit wel te doen. Door een onderpand te voorzien van uw lening heeft de kredietverstrekker iets om op terug te vallen indien je de lening niet zou afbetalen. Dit geeft ze meer zekerheid waardoor je veel sneller je lening zal krijgen en tevens ook aan een veel lagere rente dan wanneer je geen onderpand zou hebben. Betaal je je lening netjes af zoals overeengekomen dan zal de bank geen aanspraak kunnen maken op het onderpand en hoef je dus voor niets te vrezen. Tevens is het in de meeste gevallen ook niet nodig om bijkomende dure verzekeringen af te sluiten om de lening te verkrijgen.

[alert-warning]Let op! Niet halal, wel zeer goedkoop![/alert-warning]

Hoe kom ik van mijn huidige lening af?

U heeft een lening en u wil er van af. Veel mensen willen net zoals u financieel onafhankelijk zijn van een financiële instelling, maar hoe geraak je nu precies van uw huidige lening af? Je kan ze natuurlijk zoals overeengekomen bij de aanvang van het krediet netjes maandelijks terugbetalen tot het einde van de looptijd, maar zijn er ook andere manieren om dit proces te versnellen?

In één keer afbetalen?

Heeft u het geluk dat u uw lening in één keer kan afbetalen? Dan kan dit in de meeste gevallen voordeliger uitkomen. Maar let op welk soort lening u heeft. Heeft u een krediet of een kredietkaart, dan is het mogelijk om deze in één keer af te betalen om kosten te besparen. Maar heeft u bijvoorbeeld een hypothecaire lening, dan komt het voordeliger uit om dit niet te doen. Als u het bedrag bij een hypothecaire lening in 1 keer wil afbetalen, zal u alle interesten, zoals overeengekomen, tot op de datum van het einde van het contract ook moeten betalen. Daarom kan het beter zijn om het bedrag op een apparte rekening te zetten, en daar via een automatische domiciliëring het bedrag automatisch van te laten schrijven. Zo krijgt u nog gedurende de jaren die de lening loopt interesten op het bedrag als extraatje.

Uw lening laten herfinanciëren?

Heeft u uw lening vroeger afgesloten aan een hoge rente, of heeft u verschillende leningen lopen? Dan kan het zeer interessant zijn om uw lening te laten herfinanciëren. Maak een afspraak bij uw eigen bank, alsook bij enkele concurrenten en kijk wat ze voor u kunnen betekenen. U zult zien dat u op deze manier minder zal moeten afbetalen per maand en toch evenlang of zelfs korter de lening zal kunnen afbetalen. Een klein verschil in rente maakt een groot verschil in de kosten van de volledige lening. Als dit geen eenvoudige manier is om eenvoudig geld te verdienen?

Een goede wijze raad

Als u geen schulden wilt bij een bank, ga dan geen lening aan. Zo komt u ook niet in deze situatie terecht. Sommige leningen, zoals een hypothecair krediet zijn verantwoord. Maar een lening voor een nieuwe dure wagen is in de meeste gevallen overbodig en sparen voor deze dure aankoop is veel goedkoper dan geld lenen. Heeft u schulden op uw kredietkaart, betaal deze dan prioritair af! Zo voorkomt u verdere hoge rentes. U kunt altijd op zoek gaan naar een bijverdienste tot uw schulden zijn afbetaalt.

[alert-warning]Let op! Niet halal, wel erg goedkoop![/alert-warning]

Wat is de gemiddelde periode voor een lening?

De gemiddelde periode van een lening hangt sterk af van het soort lening dat u aan wilt gaan. Over het algemeen is het gemiddelde voor een hypothecaire lening 20 jaar, een auto 5 jaar en kleinere aankopen binnen 1 jaar. Natuurlijk kiest u volledig zelf, afhankelijk van uw mogelijkheden, hoe lang u wilt afbetalen voor een lening. Een belangrijk criterium bij de keuze over de periode van een lening is het optimaliseren van het verband tussen de leninglasten en het gezinsbudget. De fiscale aftrek kan interessant zijn, maar meestal weegt dit voordeel niet op tegen de hogere rentekosten bij een lening over een langere periode. Deze fiscale aftrek kan in de toekomst ook altijd wijzigen.

Waarom zou je een lening over een kortere periode nemen?

Hoe korter de periode van uw lening, hoe minder interesten u zult moeten betalen. Niet alleen omdat er minder afbetalingen zijn, maar ook omdat de rentevoet een stuk lager zal liggen doordat er minder inflatie is. Betaal iets meer af per maand en je bent sneller van je lening af. Zo kunt u ook sneller een andere lening aangaan voor uw volgend project of bent u sneller leningsvrij waardoor u profiteert van een hoger gezinsbudget.

Waarom zou je een lening over een langere periode nemen?

Sommigen opteren ook voor een lening over een langere periode. Meestal is dit het geval als iemand bijvoorbeeld een lening aangaat voor een huis en weet dat dit waarschijnlijk de enige lening is die hij zal afsluiten. Dan beslis je dat je liever iets langer afbetaalt, en meer rente betaald, maar wel lagere maandelijkse aflossingen hebt. Waardoor je iedere maand meer budget hebt om andere dingen te doen. Ouderen kunnen een lening nemen tot de periode van hun pensioen, zodat ze tegen de pensioenleeftijd geen schulden meer hebben af te betalen en zorgeloos van hun pensioen kunnen genieten.

Wat is nou de algemene conclusie?

De algemene conclusie is dat u zelf kunt beslissen hoe lang u wilt afbetalen voor een lening. Maar het is slim om uw lening in een zo kort mogelijke periode af te betalen omdat u dan minder kosten hebt over de volledige lening. Weet u zelf niet wat de beste optie is? Bespreek dit dan met uw financiële instelling, vraag naar aflossingstabellen voor verschillende periode’s en maak een goedgeïnformeerde keuze. En let op, want een lening kost altijd geld. Kunt u het goed kopen zonder lening, overweeg dit dan tegenover de kosten van de lening.

[alert-warning]Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen![/alert-warning]
Cashper minilening

Hoe werkt rente nou eigenlijk?

We weten allemaal dat rente een procentueel bedrag is en invloed heeft op een lening. Maar hoe werkt dit nou precies? Als je een lening aangaat bij de bank of een andere kredietverstrekker gaat u ermee akkoord om het bedrag terug te betalen met een meerwaarde, rente. Deze rente is de winst die de bank maakt om u het geld ter beschikking te stellen en het nodige risico daarbij te nemen. Het risico speelt hierin een grote rol. Afhankelijk van hoe zeker de kredietverstrekker is dat deze het geld volledig en zonder problemen zal terugzien, zal je een lagere rente kunnen krijgen over uw lening.

Rente bepaalt de kostprijs van uw lening

De hoogte van het procentuele bedrag genaamd rente, bepaald dus uiteindelijk de kostprijs van uw volledige lening. Afhankelijk van de gegevens die je aan jouw kredietverstrekker kan bezorgen zullen zij u de best mogelijke rente kunnen geven. Zo zal de kredietverstrekker gegevens nodig hebben over uw inkomen, gezinssituatie, maandelijkse lasten, huurinkomsten, … Al deze factoren kunnen een invloed hebben op de rente en ook op het al dan niet toestaan van uw lening.

Lagere rente is gelijk aan een lagere last

Probeer je lening aan een zo goedkoop mogelijke rentevoet te krijgen. Zelfs een verschil van 0.05% maakt over een langere lening een groot verschil omdat dit kostenpercentage jaarlijks wordt bijgeteld aan het nog af te lossen bedrag van de lening. Zorg ervoor dat u goed weet wat u doet, lees alles aandachtig door en vraag eventueel inlichtingen bij een professional als u niet zeker bent over een lening.

Gebruik ten slot deze handige tip

Een zeer handige tip die steeds meer en meer gebruikt wordt in de financiële wereld om een lage rente te krijgen op een lening is om de financiële instellingen uit te spelen tegenover elkaar. U wilt een lening? Zorg dat u alle nodige documenten over inkomsten bij elkaar hebt, stop ze zorgvuldig in een mapje en ga gaan praten met verschillende financiële instellingen. Verzamel offertes van deze banken voor de lening die u nodig heeft. U zult zien dat de rente meteen grote verschillen heeft. U hebt de goedkoopste gevonden? Nee, toch niet. Ga nu met de goedkoopste offerte die u hebt verkregen terug naar de andere banken en vraag of zij u eventueel een beter voorstel kunnen doen. Velen van deze banken zullen hierop ingaan om een nieuwe klant naar zich toe te kunnen trekken. Dit kunt u net zolang uitvoeren tot dat u een rente ontvangt waar u mee kan leven. Dit kan op een lening van een huis snel een verschil maken van duizenden euro’s.

[alert-warning]Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen![/alert-warning]

Kan ik als niet Moslim Halal geld lenen?

Eerst en vooral even toelichten wat Halal geld lenen precies is. Voor mensen met een Islamitisch geloof is geld lenen zonder rente de enige mogelijkheid om geld te lenen. Het is dus verboden door hun geloof om rente te betalen om geld te lenen. Dit lijkt een utopie, maar speciaal voor deze mensen is de Halal lening in het leven geroepen. Juig niet te snel, want geld lenen kost altijd geld. Alleen wordt dit niet aangerekend in de vorm van rente, maar worden andere kosten in rekening gebracht.

Hoe gaat een Halal lening in zijn werk?

Bij een Halal lening wordt er overeengekomen met de kredietverstrekker dat deze de woning koopt en in bruikleen stelt van diegene die het onroerend goed wil bewonen. Na een overeengekomen periode met de koper verkoopt de kredietverstrekker het huis met winst aan de nieuwe eigenaar. Bij deze vorm wordt het koopbedrag inclusief de winst voor de bank terugbetaald in termijnen aan de financiële instelling. Met andere woorden, lenen zonder geld, maar met doorberekening van de winst. Het is momenteel nog moeilijk om een dergelijke lening te vinden, maar deze vorm komt steeds meer en meer voor.

Halal lening of Halal hypotheek aangaan

Iedereen, of deze nu Moslim is of niet kan een Halal lening aangaan. Wel zul je moeten zoeken naar een kredietverstrekker die u een dergelijke lening aan kan bieden, want niet alle banken zullen hier een oplossing voor hebben. Maar dan is ook nog de vraag of het wel zo interessant is om dit te doen. Want de utopie van een renteloze lening vergaat snel als je ziet welke kosten de bank hiervoor wél in rekening brengt in plaats van rente. In veel gevallen zullen deze kosten hoger zijn dan een klassieke hypotheek aan te gaan voor de aankoop van een woning.

Ten slot een voorbeeld

We gaan even over naar een voorbeeld van een Halal lening. Stel dat u een Halal lening wilt voor de aankoop van een huis. Dan koopt de financiële instelling het huis voor u plus de daarbij horende administratieve kosten. De bank zal alles optellen plus de rente voor de periode van en zal op een totaalbedrag uitkomen. Daarbij zal een hogere rentevoet gebruikt worden dan bij een klassieke hypotheek waardoor de totale terug te betalen som veel hoger zal liggen. Zoals overeengekomen kunt u dan, reeds na jaren gebruik van de woning, de woning overkopen van de financiële instelling voor de overeengekomen prijs. Dus kostenloos is het zeker niet!

[alert-warning]Let op! Niet halal wel erg goedkoop lenen![/alert-warning]